ВУЗ ШАГ

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 93

 

Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Освіта для сталого розвитку

 Міська комплексна програма

«Освіта для сталого розвитку»

 • Актуальність створення мереж шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку для сталого розвитку:    
 • Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства;      
 • Освіта для сталого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання та виховання під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.

 

Що таке "сталий розвиток”? 

 

XXI століття - це постіндустріальна ера цивілізації, епоха організаційних, діяльнісних та інформаційних технологій, технологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля та здоров'я людини. Новому періоду розвитку людства має відповідати нова філософія освіти, нові освітні системи, нові моделі навчання.            

На Всесвітньому саміті ООН з проблем сталого розвитку у Йоганнесбурзі у вересні 2002 року були прийняті рекомендації Генеральної Асамблеї ООН щодо розгляду питання про проголошення Десятиліття освіти для сталого розвитку (параграф 117-й Плану реалізації), а у грудні 2002 року Генеральною Асамблеєю прийнята Резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2014).

 

 Методи дослідження:

 • Теоретичний аналіз науково-педагогічної та методичної  літератури;
 • констатуючий і формуючий експерименти, які включають розробку авторських моделей загальноосвітніх шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку;
 • пошуково-дослідницький метод, діяльнісний підхід, який дозволяє використовувати інтерактивні методи навчання, активно залучати дітей та молодь до практичної реалізації принципів сталого соціально-економічного та екологічного розвитку в умовах освітянських закладів;
 • моніторинг, анкетування, тестування дітей та молоді, робота  з батьками;
 • вивчення, узагальнення досвіду шкіл  випереджаючої освіти зі сталого розвитку у Дніпропетровській області.

 

ЕТАПИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
 
I етап: Діагностично-концептуальний (2009-2011 роки).
 1.  Впровадження знань, умінь, навичок за проектом випереджаючої освіти для сталого розвитку в педагогічні процеси навчальних закладів.
 2.  Комплексна діагностика обізнаності дітей, молоді і педагогів експериментальних навчально-виховних закладів у питаннях сталого розвитку, розумінні значення сталості як основи збереження довкілля та покращення умов життя людини.
 3.  Вивчення стану екологічної освіти та виховання, характеру впровадження принципів ресурсозбереження у педагогічні процеси навчальних закладів.
 4.  Підготовка педагогічних кадрів у царині освіти для сталого розвитку  для проведення експерименту.
II етап: Формуючий (2011-2014 роки).
 1.  Апробація моделі  «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку – стабільне майбутнє України».  
 2.  Розробка та апробація моделі особистісної компетенції для сталого розвитку у педпрацівніків, дітей та молоді.  
 3.  Впровадження тестової системи оцінки знань, умінь, навичок дітей, молоді, вчителів та викладачів з основ сталого розвитку, формування екоантропоцентричного світогляду.
ІІІ етап. Узагальнюючий (2014-2015 роки).
 1.  Кількісний і якісний аналіз результатів експериментальних робіт.
 2.  Оцінювання результатів експерименту згідно вироблених теоретики методичних критеріїв та їх оформлення.  
 3.  Науковий звіт про наслідки дослідно-експериментальної роботи.
     Нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти, зорієнтованої на інтеграцію у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці. Педагогічні технології поділяються на навчальні та виховні технології, технології управління.             За ініціативою УОН виконкому міськради та головного спеціаліста Басової Тетяни Леонідівни в місті розроблена комплексна програма  "Освіта для сталого розвитку” на період 2009-2015 рр. До її виконання залучені методисти КЗ "ІМЦ” Андрєєва Т.Г., Кольчіба Г.М., Косенчук О.Г., Лихацький А.В., Лобас А.В., Шадир Т.М.